Želite znati koliko vaši djelatnici doprinose uspješnosti organizacije? I bolje upoznati svoje klijente? I izmjeriti još puno toga?

Istraživanja i analize eliminiraju pretpostavke, potiču na izražavanje mišljenja/stavova onih koje želimo razumjeti, daju precizan uvid u trenutačnu situaciju, otkrivaju propuste te služe kao podloga za donošenje odluka (u znanosti poznato kao evidence based management).

Kažu; ne vrijedi ako ne mjeriš, a mi kažemo; najviše vrijedi ako pravilno mjeriš!

Bogato višegodišnje iskustvo u području različitih istraživanja obavezuje nas na konstantno usavršavanje i praćenje trendova. U mogućnosti smo identificirati prednosti i nedostatke postojećih poslovnih procesa te vam pomoći u izradi strateških smjernica za poboljšanje uočenih nedostataka.

“Naša istraživanja vas dovode do odgovora koji su Vam potrebni“

Pomažemo Vam da pravilno pitate (dizajn upitnika). I s vama definiramo;

Predmet, target & vrijeme istraživanja

 • problematika koju želite bolje razumjeti u tom trenutku
 • tko su ispitanici – npr. djelatnici na svim razinama te postojeći i/ili potencijalni klijenti/kupci/gosti ili slojevi populacije važni za datu problematiku tržišta
 • veličinu reprezentativnog uzorka
 • jednokratno (u datom trenutku) ili ponavljajuće kroz duži period s mogućnošću predviđanja i projekcija

Način provođenja istraživanja

 • neurotestiranje (mjerenje električnih impulsa mozga posebnim uređajem u obliku kape s elektrodama)
 • explicitor i implicitor (online unaprijeđena verzija anketnog istraživanja)
 • ankete (tiskane ili online) - provjerene i testirane skale
 • strukturirani intervjui (pojedinačno)
 • fokus grupe (manje skupine ispitanika)
 • moderirani okrugli stolovi (za veće skupine)

Metode analize

 • jednostavne i složene statističke metode
 • Whole Brain metode
 • metode strojnog učenja za analizu i obradu podataka
 • metode nelinearne optimizacije
 • umjetne neuronske mreže i duboko učenje
 • neizraziti sustavi zaključivanja
 • evaluacija empirijskih i polu-empirijskih modela

Finalni proizvod

 • pisani izvještaj s pripadajućim grafičkim prikazima, interpretacijom, ključnim zaključcima te preporukam
analiza

PROČITAJ VIŠE:

https://meraklis.hr/blog-post/59-neurotestiranje-vs-aketiranje

https://meraklis.hr/blog-post/63-kad-podsvijest-potvrdi-da-ne-volimo-posao-koji-radimo

https://meraklis.hr/blog-post/62-djelatnici-vjeruju-u-uspje%C5%A0nost-svojih-firmi