Želite znati koliko vaši djelatnici doprinose uspješnosti organizacije? I bolje upoznati svoje klijente? I izmjeriti još puno toga?

Istraživanja i analize eliminiraju prepostavke, potiču na izražavanje mišljenja/stavova onih koje želimo razumijeti, daju precizan uvid u trenutačnu situaciju, okrivaju propuste te služe kao podloga za donošenje odluka (u znanosti poznato kao evidence based management).

Kažu; ne vrijedi ako ne mjeriš, a mi kažemo; najviše vrijedi ako pravilno mjeriš!

Bogato višegodišnje iskustvo u prodručju različitih istraživanja obavezuje nas na konstantno usavršavanje i praćenje trendova. U mogućnosti smo identificirati prednosti i nedostatake postojećih poslovnih procesa te vam pomoći u izradi strateških smjernica za poboljšanje uočenih nedostataka.

“ Naše analize vas osnažuju da donesete prave odluke ”

Pomažemo vam da pitate vaše ciljano tržište! Vi izaberite način;

Predmet & target istraživanja

 • bilo koja problematika koju želite bolje razumijeti u tom trenutku
 • kod istraživanja u organizacijama, ispitanici mogu biti djelatnici na svim razinama te postojeći i/ili potencijalni klijenti/kupci/gosti
 • kod istraživanja tržišta ispitanici su svi slojevi populacije važni za datu problematiku

Vremenski obuhvat istraživanja

 • jednokratno (u datom trenutku)
 • ponavljajuće kroz duži period s mogućnošću predviđanja i projekcija

Način provođenja istraživanja

 • ankete (tiskane ili online) - provjerene i testirane skale
 • strukturirani intervjui (pojedinačno)
 • fokus grupe (manje skupine ispitanika)
 • moderirani okrugli stolovi (za veće skupine)
 • promatranje (shadowing/mentoriranje)

Metode analize

 • deskriptivna statistika
 • složene statističke metode
 • Whole Brain metode
 • metode strojnog učenja za analizu i obradu podataka
 • metode nelinearne optimizacije
 • umjetne neuronske mreže i duboko učenje
 • neizraziti sustavi zaključivanja
 • evaluacija empirijskih i polu-empirijskih modela

Finalni proizvod

 • pisani izvještaj/studija s pripadajućim grafičkim prikazima, interpretacijom, ključnim zaključima te preporukama
 • prezentacija ključnih zaključaka
analiza