Partnerstva

Ako imate kreativne i proaktivne ideje vezane za djecu i mlade i gorite od želje da u tom području napravite promjenu i date svoj nesebičan doprinos, onda nam se slobodno obratite! Svakom projektu pristupamo kao svom djetetu. Projekti koje odradimo često postaju generatori novih ideja i jačanja suradnje.

projekti projekti projekti projekti projekti projekti