blog featured img
Nazad

08.11.2019.

Kategorija

Snaga buđenja naših talenata

Ako želimo promjene, u sebi, organizacijama, turizmu, društvu,… talentima trebamo pristupiti kao znanstvenici, mentori, coachevi i edukatori, odnosno koristiti sve svoje mentalne centre. A znamo li ih koristiti?

Svi želimo živjeti svoj potpuni potencijal. To možemo tek kada osvijestimo svoje dominantne mentalne centre i kad probudimo one koji nam spavaju. Korištenje sva četiri mentalna centra važan je element na putu pronalaska talenta.

Talenti su ključno polazište za održivo upravljanje Sobom i Drugima. Daleko smo dogurali u evoluciji znanja, vještina, tehnologije, ali još je dugi put pred nama za otkrivanje i učinkovito razvijanje svojih talenata i talenata svojih djelatnika.

Ako želimo promjene, u sebi, organizacijama, turizmu, društvu,… talentima trebamo pristupiti kao znanstvenici, mentori, coachevi i edukatori, odnosno koristiti sve svoje mentalne centre. A znamo li ih koristiti?